Vi rådgiver dig til en god økonomi

Ved energimærkning af huset får du et overblik over energiforbruget, og hvad der bedst kan betale sig af forbedringer.

Spar på el- og varmeregningen

Sundt indeklima for hele familien

En tryg og Uvildig rådgivning

Rådgivning der kan mærkes!

Med en god og solid baggrund i byggebranchen tilbyder Energiingeniørerne seriøs byggerådgivning og energimærkning af jeres konkrete byggesag – både erhvervsejendomme, flerfamiliehuse og enfamiliehuse.

Ved energimærkning af huset får du et overblik over energiforbruget, og hvad der bedst kan betale sig af forbedringer.

Kontakt os for en gennemgang af husets tilstand, hvad enten du står som køber eller sælger af ejendommen.

Vi tilbyder en uvildig rådgivning og dermed optimal tryghed for jer.

Vi udarbejder også tilstandsrapporter, byggetekniske rapporter, elinstallationsrapporter og brandtekniske rapporter.

Kontakt os for et tilbud på netop jeres hus!

Energimærkning

Et energimærke er lovpligtigt i Danmark ved salg og udlejning af ejendomme. Et energimærke er den potentielle køber eller lejers sikkerhed for, at bygningens reelle energistatus kendes før der indgås en aftale.

priser

Vi har en række standardpriser, som hurtigt giver dig et overblik over, hvad de forskellige ydelser koster.

Tilbud

Skal du købe eller sælge hus, bør du tænke på at fremtidssikre dig bedst muligt. Kontakt os for et tilbud, hvad enten du skal have udarbejdet et energimærke, tilstandsrapport, byggeteknisk rapport, elinstallationsrapport eller brandteknisk rapport.

Hvad er et energimærke?

Et energimærke er en rapport, som oplyser om en ejendoms energimæssige tilstand. Energimærker har to formål:

1. At synliggøre bygningens energiforbrug på basis af sammenlignelige parametre og fungere som en varedeklaration, når en ejendom sælges eller udlejes.

2. At give et overblik over energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre: Hvad går de ud på? Hvad koster de at gennemføre? Hvor stor en energibesparelse kan der opnås på el- og varmeregningen?

Energimærkningen giver desuden forslag til forbedringer, som bør gennemføres i forbindelse med renoveringer og ombygninger. Det giver køber mulighed for at vurdere boligens energimæssige tilstand, før der laves en købsaftale.